Välkommen till Sverigefinalen

Många av oss drömmer om att starta eget företag. Att förverkliga den där idén som man burit länge på och tror hårt på. Men
uppförsbacken kan oftast kännas lång och det kan finnas fallgropar längs vägen. Det är här vi kommer in i bilden: Den här sajten är tänkt som råd och inspiration för den som funderar på att starta eget eller den som nyss gjort med behöver lite hjälp på traven. Här får du veta var du kan få hjälp med finansiering och affärsplaner, vilken bolagsform du ska satsa på och liknande.

Drivkrafter och hårt arbete

Att kunna planera sin egen tid och att jobba åt sig själv i stället får åt någon annan brukar ofta framhållas som starka drivkrafter för den som väljer att starta eget. För andrar handlar det mer om en vilja att tjäna pengar och på sikt bli ekonomiskt oberoende. Våra drivkrafter kan se annorlunda, men det viktigaste är att du har ett driv, är engagerad och tror på din affärsidé. Eget företagande innebär ofta mycket hårt arbete, speciellt i uppstartsfasen, och du kan troligtvis inte förvänta dig någon större ekonomiskt vinst under de första 2 åren.

Skäl för att starta eget

Det finns naturligtvis både för – och nackdelar med eget företag. Många människor tycker att det känns tryggare med en anställning där lönen alltid tickar in på kontot vid slutet av månaden. Men idag är det en ganska bedräglig trygghet då företag skär ned och rationaliserar personal i en allt snabbare takt. Helt plötsligt kan du stå utan jobb och med kunskaper som är föråldrade på arbetsmarknaden.

Om du i stället har valt att satsa på eget företag så är det du som har kontroll på situationen och du som bestämmer hur mycket du vill jobba och vilken vidareutbildning som är relevant att satsa på för dig. Ovanstående är dock självfallet relativt; som egen företagare har du alltid en ekonomisk verklighet att förhålla dig till och ditt företag måste gå med vinst för att överleva. Det är alltid du som är ansvarig och inte någon annan. Vissa älskar det, men andra inte alls gillar det och föredrar en anställning.