Bokföring & Revision

En del personer som vill starta företag gör det inte av den anledningen att de tycker att det är krångligt med revision och bokföring. Men det finns kvalificerad hjälp att få till bra pris när det gäller revision, redovisning och bokföring. Dessutom ska man komma ihåg att det har gjorts flera regelförenklingar inom detta område under de senaste åren. De enda bolag som måste ha en revisor är numera aktiebolag och den 1 november 2010 försvann revisorsplikten för de flesta aktiebolag. För att slippa revisionsplikten måste ett aktiebolag under två räkenskapsår i rad uppfylla minst två av dessa kriterier:chart-line-148256_1280

  1. Företaget får ha högst tre anställda,ägaren inräknad.
  2. Balansomslutning (totala tillgångar i balansräkningen) får inte uppgå till mer än 1,5 miljoner kronor.
  3. Nettoomsättningen får ej överstiga 3 miljoner kronor

Det gör att nästan samtliga företag med högst tre anställda undviker kravet på revision.

Trots att ditt företag kanske inte uppfyller kraven på redovisningsplikt så kan du självfallet ändå behöva hjälp med av en redovisningskonsult eller en person som sköter eller granskar ditt företags bokföring. Men du behöver inte ta in en revisor, utan det är fullt tillräckligt med en redovisningskonsult, som utför arbetet till normal redovisningstaxa. Jämför gärna olika redovisningsbyråer innan du bestämmer dig.