Det första steget mot att bli företagare

För att kunna starta eget behövs självklart en affärsidé, det är första steget mot att bli företagare och är grunden som företaget vilar på. Att lyckas utan en bra affärsidé är svårt.

Idén behöver inte vara ny men det är en fördel. I affärsidén beskrivs till vilken marknad du vänder dig till och vilka behov som ditt företag tillfredsställer genom sina produkter eller tjänster. Den ska även lyfta fram företagets styrkor och unika kompetenser. Den behöver enkelt förklarat besvara frågorna vad, hur, till vem du ska sälja och vad som är unikt med just ditt företag.

En lyckad affärsidé ska gå att omsätta i pengar, företaget blir inte långlivat utan kunder som är villiga att betala för det ditt företag säljer. För att hitta en fungerande affärsidé behöver du fundera på om du verkligen vill starta företag. Det krävs hårt arbete och dedikation för att lyckas och det kan ta tid innan du får så stora intäkter att du kan ta ut pengar ur företaget för egen del. Utgå gärna från vad du är bra på och vad du gillar att göra. Många startar eget inom samma område som de redan arbetar med eftersom de vet vilka möjligheter som finns och vilka brister som behöver rättas till. Ett annat sätta att hitta en fungerande affärsidé är att lyssna på sin omgivning och försöka fånga upp trender i samhället. Via till exempel internet, tv, radio och tidningar kan du hitta trender som förändrade beteenden och nya vanor.

Som företagare under utveckling kan det vara en fördel att ha en revisor som kan hjälpa till med rådgivning. De har erfarenhet från olika branscher och kan dela med sig av goda råd, det är ett värdefullt bollplank för dig under företagets utveckling. Du kan dessutom få en offert från revisor snabbt och enkelt.