Företagsformer

Enskild firma – Detta är den enklaste företagsformen. Du är ensam ägare och är som privatperson ansvarig för företaget. Det innebär att du kan bli personligt betalningsskyldig om företaget går i konkurs eller dylikt. Du ansvarar även personligen för alla företagets förpliktelser i form av skulder och ingångna avtal. Det finns därför vissa personliga risker med en egen firma, dessa kan du dock begränsa genom att att teckna en ansvarsförsäkring. Som enskild näringsidkare kan du ha anställda. Du har inte revisorsplikt, men måste sköta din löpande bokföring som ska redovisas för Skatteverket varje kalenderår. Enskild firma kan passa dig som är nybliven företagare, vill starta i liten skala och saknar medel för ett aktiebolag

Aktiebolag – den vanligaste företagsformen i Sverige. Ett aktiebolag kan ha en eller flera ägare. Det krävs ett aktiekapital på minst 50 000 kronor för att starta ett aktiebolag. Inget personligt ansvara utöver aktiekapitalet, vilken gör att många upplever detta som en tryggare bolagsform än exempelvis enskild firma. Vissa aktiebolag har revisionsplikt, men mindre aktiebolag är i regel undantagna från det.

share-price-8608_1280Handels – och kommanditbolag

Ett handelsbolag startas av minst två personer tillsammans. Det finns inga krav på aktiekapital, men som delägare är du personligt och solidariskt ansvarig för bolagets skulder.

Kommanditbolag är en form av handelsbolag. Minst en person ska vara obegränsat personligt ansvarig för företagets skulder, medan övriga endast är ansvarig för eget satsat kapital.

SUF-bolag

Den snabbast växande bolagsformen under 2010-talets inledande år. SUF står för Svensk Utlandsregistrerad Fillial och är bolagsform som har samma fördelar och status som ett aktiebolag. Den enda skillnaden är du kan bilda ett SUF utan krav på 50 000 kronor i aktiekapital. Således kan du som liten näringsidkare enkelt starta ett SUF som är registrerat i England eller Tyskland – där kravet på aktiekapital – bara är 1 euro. Företaget drivs sedan som en filial i Sverige. Genom EU:s regler om etableringsfrihet är ett SUF-bolaget fullt legitimt och juridiskt giltigt. Nackdelen med ett SUF-bolag är att en del leverantörer och affärspartners drar sig för att göra affärer med ett bolag utan tillgång till aktiekapital eftersom det kan vara svårt att få ut några pengar vid tvist med SUF-bolaget då aktiekapital saknas. Bolagsformen saknar delvis fortfarande allmän kännedom i Sverige, men växer stadigt för varje år.